ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

คุณจะทำอย่างไรให้สำเร็จ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ต่างหากเพราะถ้าหากขาดความต่อเนื่อง ขาดการเรียนรู้ขาดระเบียบวินัยโดยเฉพาะการเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วในไม่ช้าสิ่งต่างๆก็จะหมุนกลับมาสู่จุดเดิม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-10-13 01:40
2018-07-20 01:19
2017-06-19 11:00