ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ทางสู้ สู่ชัยชนะ  Overcoming Fear of Failure

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

เมื่อเดินขึ้นภูเขา ร่างกายจะเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆ คุณต้องเติมความอดทน ความทรหด และความมุ่งมั่นเข้าไป ความสำเร็จจะเป็นระดับที่คุณเคลื่อนไปข้างหน้าและเคลื่อนสูงขึ้น ความก้าวหน้าจะเป็นภาระหน้าที่ตลอดช่วงชีวิตคน ในการเอาชนะอุปสรรคขัดขวาง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-03-24 06:11