ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: หัวใจก้าวเดิน Keep walking

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

"วันนี้คุณได้เจอความฝันของตัวเองหรือยัง
หรือยังมัวแต่สานฝันของคนอื่น
หรือยังมัวขับเคลื่อนตัวเองไปตามสมัยนิยม
คิดในทุกก้าวที่ก้าวย่าง
รู้จักตัวเองและวางแผนชีวิตให้ตัวเอง
อย่ายอมให้ใครมากำหนดชีวิตของเรา
แผนชีวิตของเรา…เราต้องวางเอง
"