ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: เปิดร้านบน facebook 5th. Edition

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

เนื้อหา

"เปิดร้านออนไลน์บน Social Network ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การจัดการและประยุกต์ใช้ Page ให้เป็นร้านค้าออนไลน์
การโปรโมท การโฆษณาบน Facebook จัดการร้านค้าบนมือถือด้วยแอพพลิเคชัน
การค้าขายไปทั่วโลกด้วย Page"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-06-05 06:07