ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: 100 วิชา “ยอดคน” ที่ห้องเรียนไม่มีสอน

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

"อยากจะเป็นยอดคน ต้องรู้จัก “คิด” ให้เหนือกว่าคนธรรมดา
อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “ทำ” ให้มากกว่าคนธรรมดา
อยากจะเป็นยอดคน ต้อง “มอง” ได้ไกลกว่าคนธรรมดา
จะเป็นยอดคน... ต้องตั้งใจลงมือเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป!
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-23 01:16