ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: ชนะใจคนแบบสุภาพ แต่เด็ดขาด (ได้ผลทันที)

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

เนื้อหา

"เชื่อไหมว่า... สิ่งต่างๆ ที่สร้างความกังวลใจและทำให้เราไร้ซึ่งความสุขทุกวันนี้ล้วนเกิดจาก “คน” ทั้งสิ้น
คุณอยากจะเป็น “คนที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรคนก็เชื่อ” หรือ “พูดอย่างไรคนก็ฟัง” ไหม
เพราะหากทำได้ เชื่อเถอะว่าชีวิตจะง่ายขึ้นอีกเยอะ
"