ข้อมูล eBook

[title]

ชื่อ: การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย = People-base politics : sustainable democracy เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เอกสารประกอบ(2)

หมวดหลัก: KPI ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

ขนาดไฟล์: 165 221 000.00

เนื้อหา